แข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

แข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2565 ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 33” 25 ก.ค. – 19 ส.ค. 65 ณ สนามไทย – ญี่ปุ่นดินแดง การจัดสถานที่ออกแบบพิธีเปิดและพิธีปิด

Message us