แข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

แข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2566ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 34” 17 กรกฏาคม – 11 สิงหาคม 2566 | สนามไทย – ญี่ปุ่นดินแดง การจัดสถานที่ออกแบบพิธีเปิดและพิธีปิด

Message us