The Riverie “Garden of Light”

The Riverie “Garden of Light” มกราคม 2563 / จังหวัดเชียงราย

โรงแรมเดอะริเวอรี บาย กะตะธานี ส่งความสุขปีใหม่ด้วยการเนรมิตพื้นที่สวนของโรงแรม ให้กลายเป็นสวนแห่งแสง – The Garden of Light ด้วยการประดับดวงไฟนับล้านดวงให้เป็นทุ่งดอกไม้สีสันสดใส ถือเป็นทุ่งดอกไม้และไฟที่ใหญ่ที่สุดริมน้ำกก ให้ชาวเชียงราย แขกที่มาพัก และนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่ และต่างถิ่นเข้าชม เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย

Message us