เทศกาล มาหาสุข สนุกสาด Non-Stopable Music Festival 2023

เทศกาล มาหาสุข สนุกสาด Non-Stopable Music Festival 2023 13 เมษายน 2566 ณ ลานเอนกประสงค์หน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

@admin

21 กันยายน 2023

หาดสุขสำราญ on the BEAT Music Festival

หาดสุขสำราญ on the BEAT Music Festival 26 – 28 มิถุนายน 2566 ณ หาดทราย โพธาราม ตำบลโพธารามอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ออกแบบและจัดเทศกาลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

@admin

21 กันยายน 2023

BIKE SINGBURI 2020

กิจกรรมปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี “สองน่อง ท่องเมืองสิงห์ แผ่นดินประวัติศาสตร์ 18 ตุลาคม 2563 / อุทยานวีรชนบ้านบางระจันจังหวัดสิงห์บุรี

@admin

21 กันยายน 2023

ITA ทางออกประเทศไทยสู่การยกระดับ CPI

ITA ทางออกประเทศไทยสู่การยกระดับ CPI การสัมมนาสาธารณะหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม การทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 11 

@admin

21 กันยายน 2023
1 2 3 6
Message us